Bildiri Bilgileri

* Bildiri sunum süresi 15 dakikadır.  

* Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçedir.

* Bildiri özetlerinin 15 Kasım 2017 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bildiriler, özetleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından ilgili Bilim Kurulu üyelerinin ve/veya hakem görüşü alınarak değerlendirilecek ve sonucu başvuru sahiplerine 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren iletilecektir.

* Bildiri özetleri 200 kelimeyi aşmayacak şekilde 11 punto ile hazırlanmalı ve özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir. Özetler,  13.frankofonikongresi@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.

* Bilim Kurulu ve/veya hakem görüşleri doğrultusunda kabul edilen bildirilerin özet kitapçığı yayımlanacaktır.

* Sempozyumun kayıt ücreti yoktur.

İletişim: Bildiri sahipleri, her türlü haberleşmeyi aşağıdaki adresle yapmalıdır.

Hacettepe Üniversitesi

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Beytepe Yerleşkesi, Ankara  06800

Tel: + 90 312 297 84 50/51

E-posta:  13.frankofonikongresi@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe Ankara