Araştırma Öncelik Alanları

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
Araştırma Öncelik Alanları

  • Metinlerarası/Göstergelerarası İlişkiler

Alt Çalışma Konuları

  • Metin çözümlemesi
  • Söylem çözümlemesi
  • İmgelem çözümlemesi

Anahtar Kelimeler
Metinlerarasılık, göstergelerarasılık, söylem çözümlemesi, imgelem çözümlemesi, göstergebilim

Önemi ve Gerekçesi
İnternet çağında, bilginin bu denli hızlı yayıldığı bir dönemde disiplinlerin olduğu kadar tüm sanatsal biçimlerin birbirlerinden etkilenmemesi olası değil. Çoksesli okumaların, söyleşimciliğin baskın çıktığı yeni koşullarda anlam üretim süreci metinlerarası/göstergelerarası olarak adlandırılan bir perspektifte olasıdır. Tekseslilik devri sona ermiştir.