Misyon

Bilimsel düşüncenin rehberliğinde ve evrensel değerlerin ışığında özgür, girişimci, yaratıcı, yeniliklere açık, ülkesine ve insanlığa karşı sorumlu, nitelikli bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Sahip olduğu bilimsel birikim ve deneyimle ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan; eğitim-öğretim süreci içinde üreteceği bilgi ve kazandıracağı geniş bakış açısıyla bilim dünyasına olduğu kadar, ülke kalkınmasına da katkıda bulunacak önder bir birim olmak.