Değişim Programları

Erasmus Programı

Mevlana/Farabi Programı

ERASMUS PROGRAMI

Erasmus Bölüm Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Eylem AKSOY ALP
e-posta: eylema@hacettepe.edu.tr , eylemaksoy@hotmail.com

Erasmus Bölüm Koordinatör Yardımcısı: Arş. Gör. Simay TURAN
e-posta: simayturan@hacettepe.edu.tr, simayt@gmail.com

Bölümümüz, Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde ilk kez 2005–2006 öğretim yılında Avrupa’daki çeşitli üniversitelere öğrenci göndermeye başlamıştır. O günden bu yana 107 öğrencimiz bir dönem ya da bir yıl süreyle eğitimlerini başta Fransa olmak üzere çeşitli Avrupa üniversitelerinde sürdürmüştür.
Aynı tarihten bu yana çeşitli Avrupa Üniversitelerinden toplam 10 öğrenci bir dönem ya da bir yıl süreyle Bölümüzde eğitim görmüştür.
Öğretim Elemanı değişimi kapsamında anlaşmamız bulunan üniversitelerden Bölümümüze 4 Öğretim Elemanı 1 hafta süre ile eğitim vermeye gelmiştir. Bölümümüzden ise 2 Öğretim Elemanı 1 hafta süreyle anlaşmamız bulunan üniversitelere ders vermeye gitmiştir.

Erasmus Anlaşmamız olan Üniversiteler ve Kontenjanları:

  • Fransa – Université Jean-François Champollion : 3 Lisans
  • Fransa – Université Charles de Gaulle - Lille3: 1 Lisans
  • Fransa – Université de Provence Aix-Marseille 1: 2 Lisans – 2 Yüksek Lisans
  • Polonya – University of Gdansk: 3 Lisans, 3 Yüksek Lisans
  • Macaristan – Eötvös Lorand University (ELTE) : 3 Lisans, 3 Yüksek Lisans, 3 Doktora


Erasmus öğrenci seçimi ile ilgili bilgilere ve gerekli belgelere Hacettepe Üniversitesi AB Ofisi’nin web sayfasından ulaşılabilmektedir :  
http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı çerçevesinde Bölümümüzün anlaşması bulunan üniversitelerin bilgilerine AB Ofisi’nin aşağıda linki verilen sayfasından ulaşılabilmektedir:

https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/tr/euc-agreements/list

 

 

MEVLANA/FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Mevlana Değişim Programı :

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlar. Mevlana Değişim Programı’ndan, öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere faydalanabilirler. Üniversitemizin protokolü bulunan yurtdışı yükseköğretim kurumları listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/protokoller2016_2017.pdf

Bölüm Koordinatörü : Arş. Gör. Dr. Ceren ÖZGÜLER
İletişim bilgileri :          0312 297 84 50
cerenozguler@hotmail.com
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/

Farabi Değişim Programı :
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Program, yurt içinde eğitim-öğretim yapan, Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.
Protokol listesine ulaşmak için:
http://www.farabi.hacettepe.edu.tr/anlasmalar.shtml
Bölüm Koordinatörü : Arş. Gör. Dr. Ceren ÖZGÜLER
İletişim bilgileri :            0312 297 84 50
cerenozguler@hotmail.com
http://www.farabi.hacettepe.edu.tr