Tarihçe

Lisans programını 1968 yılında başlatan Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı, öğrencinin Fransızca konuşma ve yazma yeteneklerini geliştirerek, Fransız edebiyatını ve kültürünü disiplinlerarası bir temelde çeşitli boyutlarıyla öğretmek; bilimsel düşüncenin rehberliğinde, öğrenciye hümanist ve akılcı değerlere dayalı özgür bir zihin yapısı kazandırmak; öğrenciyi araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı kılarak Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlamak; ileride araştırmacı olmak isteyenler ile çeşitli alanlarda görev alacaklara gerekli meslekî alan bilgisi ve bunu kullanabilme becerilerini kazandırmak ve Batı dillerinden üçünü bilen donanımlı gençler yetiştirmektir.