Doktora Programı

Başvuru Koşulları

1. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde, Fransız Dili ve Eğitimi Bölümlerinde, Mütercim Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında, yurtdışı üniversitelerde benzer alanlarda, Fransız Dili ve Edebiyatıyla bağlantılı bir Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamış olmak ve ilgili alanda bilim uzmanlığı programını tam notun en az yüzde yetmişi ile başarmış olmak,
2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmaları,
3.  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 80 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen Fransızca sınavlardan birinden 80 eşdeğeri puan almaları gereklidir. 
4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Dersler

http://akts.hacettepe.edu.tr/ders_listesi.php?prg_ref=PRGRAM_0000000000000000000000915&birim_kod=2115&submenuheader=2&prg_kod=21152&programduzey=5&dil_kod=1