Hoşgeldiniz...

SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ,

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ'NE HOŞ GELDİNİZ...

Yeni eğitim-öğretim yılının hepimiz açısından başarılı, verimli ve mutlu geçmesini diliyorum.

2010-2011 eğitim-öğretim yılında gerçekleştireceğimiz eğitsel ve kültürel etkinliklerle ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Başarı ve mutluluk dileklerimle,

Prof. Dr. Kemal ÖZMEN
Bölüm Başkanı

Erasmus Öğrenci - Öğretim Elemanı Değişim Programları

Son 6 yıldan bu yana, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yaptığımız değişikliklerle Bölüm programlarımız, Avrupa üniversitelerindeki emsal Bölüm programlarıyla uyumlulaştırılarak güncelleştirilmiş; bu bağlamda, Erasmus-Socrates Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları çerçevesinde, Polonya Gdansk Üniversitesi, Fransa Toulouse II Le Mirail Üniversitesi, Fransa Jean-François Champollion Üniversitesi, Fransa Paris Sorbonne IV Üniversitesi (Lisansüstü düzeyde), İspanya Cadiz Üniversitesi, Fransa Provence Aix Marseille Üniversitesi ile anlaşmalar imzalanmıştır.

Bölümümüz, Erasmus Öğrenci Değişimi Programı çerçevesinde ilk kez 2005-2006 öğretim yılında Avrupa'daki üniversitelere öğrenci göndermeye başlamış ve bu tarihten itibaren 43 öğrencimiz bir dönem ya da bir yıl süreyle eğitimlerini çeşitli Avrupa üniversitelerinde sürdürmüştür. Başka bir deyişle öğrencilerimizin % 25'i eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa üniversitelerinde tamamlamıştır.

2010-2011 Öğretim yılı için belirlenen öğrenci kontenjanları:

-    Fransa-Toulouse II Le Mirail Üniversitesi: 3 öğrenci (2 Güz, 1 Bahar)

-    Fransa - Jean-François Champollion Üniversitesi: 3 öğrenci (2 Güz,1 Bahar)

-    Polonya- Gdansk Üniversitesi: 2 öğrenci (2 Bahar)

-    Fransa- Provence Aix Marseille 1 Üniversitesi: (Hibe sınırlaması nedeniyle, bu yıl aday çıkmadı)

-    İspanya -Cadiz Üniversitesi: 2 öğrenci (2 dönem 9 ay)

2006-2007 öğretim yılında iki Polonyalı Erasmus öğrencisi; 2008-2009 öğretim yılında ise Toulouse II Le Mirail üniversitesinden iki Fransız Erasmus öğrencisi ve 2009-2010 öğretim yılında da bir Polonyalı Erasmus öğrencisi Bölümümüzde eğitim görmüştür. 2010-2011 Öğretim yılında bir Polonya Erasmus öğrencisi Bölümümüzde eğitim görecektir.

Belçika Vallon-Brüksel Toplumu ile İlişkiler

Üniversitemiz ile Belçika Vallon-Brüksel Toplumu Uluslararası İlişkiler Genel Komiserliği arasında 2006 yılında imzalanan protokol gereğince, 2008-2009 Güz Dönemi'nden itibaren M. Pierre BASTIN Bölümümüze okutman olarak atanmıştır.

M. Pierre BASTIN 2009-2010 Güz Dönemi'nde aşağıdaki dersleri verecektir:

- FDE 177         Yazılı Anlatım I                           ( Seçmeli )

- FDE 277          Kompozisyon I                          ( Seçmeli )

- FDE 325          Çeviri  (T-F) V                           (Seçmeli)

- FDE 397         Fransız Romanı ve Tiyatrosu I      ( Zorunlu)

- FDE 425         Çeviri (T-F) VII                           (Seçmeli )

Belçika Vallon-Brüksel Toplumu Uluslararası İlişkiler Genel Komiserliği ile Bölümümüz, 2010 Nisan ayında ‘Jacques Brel Parmi Nous..." adıyla 45 büyük posterden oluşan bir sergiyi Bölümümüz koridorlarında bir ay süreyle sergilemiştir.

2011 Yazında Fransa'da Gençlik Kampları ve Yaz Kurları ve diğer mesleki etkinlikler

İlk kez 2005 Yaz Dönemi'nde, Ankara Gençlik Servisleri Merkezi'yle işbirliği içinde başlattığımız "Fransa'da Gençlik Kampları" projemiz oldukça ilgi gördü. Son dört yıldan bu yana yaklaşık 90 öğrencimiz bu olanaktan yararlandı. Ayrıca, yine bu süre içinde, Nancy Üniversitesi ile imzaladığımız bir protokol uyarınca 12 öğrencimiz bu üniversitenin düzenlemiş olduğu Yaz kurlarına katıldı. Öğrencilerimizin dil pratiği sorunlarını büyük ölçüde çözmeye yönelik bu kamplar ve Yaz Kurları kişilik geliştirici, ufuk açıcı, farklı kültürler arasında kişisel düzeyde verimli diyalog ve işbirliği olanakları geliştirme özellikleri yanında, yeni dostluklar için de vesile oluşturmaktadır. İki kampa katılarak Fransa'da 42 gün kalan bir öğrencimizin -bu süreyi 60 güne kadar uzatması mümkün- yaptığı toplam harcama (iki kamp katılım ücreti + uçak + vize, pasaport ücretleri + makul bir cep harçlığı) yaklaşık 1200 Avro civarındadır. Nancy Üniversitesi'nin yaz kurları ise, 28 gün olup, yaklaşık 1500 Avro dolayındadır (Bu ücrete, yurt ve yemek bedeli dâhildir)

Ayrıca, öğrencilerimize özellikle Antalya bölgesindeki büyük otellerden yaz aylarında stajyer öğrenci talepleri olmaktadır. Bu konuda gerekli duyurular yıl içinde yapılacaktır. Öğrencilerimizin dil patiklerini geliştirmeye ve okul masraflarının karşılanmasına önemli katkıları olan bu çalışma programın önümüzdeki dönemlerde de sürdürülmesi için çaba göstereceğiz.

2008 Güz ve Bahar Dönemi'nde FDE Öğrenci Topluluğu Etkinlikleri

FDE Müzik Topluluğu'muz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümü'nün desteğiyle, "Fransızca Şarkılar Konseri" adıyla ilkini 2007 yılında; "Jacques Brel Şarkıları Konseri" adıyla ikincisini 2008 yılında; Aranjmanlarla Anılara Yolculuk" adıyla üçüncüsünü 2009 yılında ve " Kaldırım Serçesi Edith Piaf Müzikali" adıyla dördüncüsünü 2010 yılında gerçekleştirdi.

FDE Tiyatro Topluluğu'muz, 2006 yılından itibaren Robert Thomas'ın Sekiz Kadın'ını, Molière'in Kibarlık Budalası'ını (2007), Jean Genet'nin Balkon'unu (2008), Molière'in Tartuffe'ünü (2009) ve Ionesco'nun Gergedan'ını (2010) büyük bir başarıyla  Beytepe'de sahneledi.

FDE Öğrenci Topluluğu'muz Aralık 2009 içinde, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün desteğiyle, Merkez ve Beytepe yerleşkelerinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen bir sergi gerçekleştirdi: "Empresyonist Resimlere Fotoğrafla Bakmak".  Sergi etkinliği Hacettepe Üniversitesi ana sayfada yer alan "Hacettepe İnternet TV' üzerinden izlenebilir (14 Aralık 2009 tarihli video gösterimi)

FDE Mezunlar Topluluğu Etkinlikleri

Bölümümüzden bugüne kadar mezun olan yaklaşık 1200 dolayındaki Mezunumuz arasında dayanışmayı güçlü ve yapıcı bir temelde sürdürmek; dayanışma duygusunu dinamik bir işbirliğine dönüştürmek ve her şeyden önce kurumsal aidiyet duygusunu geliştirip güçlendirmek amacıyla 2005 yılında kurmuş olduğumuz FDE Mezunlar Topluluğu, ilkini "FDE Nostalji Gecesi" adıyla 2006 yılında; ikincisini "FDE Anılarda Yolculuk" adıyla 2007 yılında Beyaz Ev'in havuzlu bahçesinde gerçekleştirdiği yemekli toplantılarının üçüncüsünü "FDE Dostluk Gecesi" adıyla 26 Haziran 2010'da  Hacettepe Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Teras Katı'nda gerçekleştirdi. Türkiye çapında ve iller düzeyinde yeni bir örgütlenme modelini gerçekleştirme projemiz çerçevesinde, yakın bir zamanda il ve bölge temsilcilikleri oluşturacağız.

Turizm Programı

Çağdaş üniversite eğitiminin temel sorunlarından biri akademik birimlerin kendi içinde kapalı bilim ve meslek alanları olmaktan çıkartılarak disiplinlerarası bir temelde yeni ilişki ve işbirliği olanaklarına kavuşturulmasıdır; özellikle, sosyal bilimlerde disiplinlerarası bilgi akışını hızlandırmak bireysel ve mesleki formasyona önemli katkılarda bulunmaktadır.

Mezuniyet sonrasında öğrencilerimizin yaygın biçimde turizm alanında çalıştıkları düşünülürse, bu alanla ilgili alacakları sekiz temel dersin transkriptlerinde yer alması turizm alanında iş bulmaları açısından önemli bir referans olacaktır.

Bu çerçevede, mezuniyet sonrası iş olanakları açısından büyük önem taşıyan bu ‘mültidisipliner vizyon'u sistemli bir biçimde yaygınlaştırmak amacıyla Bölümümüz ile Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü arasında bir protokol yapılarak, öğrencilerimizin 2005-2006 Öğretim yılı Güz Dönemi'nden başlayarak aşağıda yıllara göre dağılımı belirlenmiş Turizm derslerini alabilmeleri sağlanmıştır.

Öğrencilerimizin Güz ve Bahar dönemlerinde ders programlarında alabilecekleri bu dersler, sosyal seçmeli dersler olarak da sayılmaktadır. Bu derslerin  Bölümümüz programları ile diğer Bölüm dışı ders programlarıyla çakışmasını önlemek için, dersler saat 17.00'den itibaren söz konusu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda yapılacaktır. İstisnai durumlarda, ilgili ders hocasının onayı ile kimi dersler Turizm Bölümü'nün gündüz programından alınabilecektir.

Turizm ve Otel işletmeciliği Bölümü Turizm Programı Dersleri

(2010-2011 Güz döneminde açılacak dersler italik ve altı çizili olarak gösterilmiştir)

Gündüz Programı dersleri optik kodu: TUR 413

Akşam Programı dersleri optik kodu:  TRO 427

SINIF

DÖNEM  

DERS KODU 

KREDİ

1.Sınıf  

1          Ön Büro İşlemleri 

2         Otel İşletmeciliği  

TUR / TRO 171

TUR / TRO 168

2

2

2.Sınıf 

3           Turizm Pazarlaması

4          Yiyecek-İçecek Hizmet Yönetimi  

TUR / TRO 263

TUR / TRO 174

3

3

3.Sınıf

5        Ön Büro Kat Hizmetleri Otomasyonu I

6       Ön Büro Kat Hizmetleri Otomasyonu II 

TUR / TRO 287

TUR / TRO 288

3

3

4.Sınıf

7             Turizm Mevzuatı

8              İnsan Kaynakları Yönetimi  

TUR / TRO 269

TUR / TRO 212  

2

2