Lisans Programı

1968 yılında eğitime başlayan Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Fransızcadır. Bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler Fransızcadan "yabancı dil yeterlik sınavına" girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Lisans programının 1. yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise, bir yıl Fransızca hazırlık eğitimi alırlar.
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne giriş için, ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında Dil-1 puan türünden Fransızca veya İngilizceden yeterli dil puanı almış olmak gerekmektedir. Uluslararası öğrenci statüsünde olup Bölümümüzde eğitim görmek isteyen yabancı öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği hükümler uygulanır.

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler sömestrelik olup Bölüm programında ön koşullu ders bulunmamaktadır. Programa göre öğrenci her yarıyılda 30 AKTS'lik ders almak zorundadır. Bölüm derslerinin 172 AKTS'si zorunlu (% 71, 6), 68 AKTS'si ( % 28,4 ) seçmeli statüdedir. Bu derslerin en az 40 AKTS'si Bölüm içi ve 20 AKTS'si Bölüm dışı seçmeli derslerdir (öğrenci kalan 8 AKTS'lik seçmeli dersi, bölüm içinden ya da bölüm dışından tamamlayabilir). Öğrenciler 1. sınıftan itibaren her sömestre bir ya da iki seçmeli ders alabilmektedirler.

Dersler

https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=520&curSunit=342#